Składanie zamówienia

Jeżeli zamówione produkty są dostępne w magazynie, zamówienie zostanie automatycznie przyjęte do realizacji, o czym automatycznie poinformujemy e-mailem.

Każde poprawnie złożone zamówienie jest wstępnie, automatycznie i w czasie kilku minut potwierdzanie e-mailem przez system sklepu na podany w zamówieniu adres e-mail. Jeżeli w ciągu kilku -kilkudziesięciu minut nie otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia oznacza to że zamówienie nie zostało poprawnie złożone lub podany w formularzu zamówienia adres e-mail był nieprawidłowy. Prosimy o zgłoszenie tego do obsługi sklepu lub złożenie zamówienia ponownie z poprawnym adresem e-mail.

Zamówienia można składać również:

 • e-mailem po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem sklepu, na adres sklep@arb.pl,
 • lub osobiście w siedzibie naszej firmy (zobacz gdzie)

Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

Faktury
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dz. u. nr 11 poz. 50) oświadczamy, że firma Rajdy 4x4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-Wesołej, 05-077, ul. Gościniec 57, jest płatnikiem podatku vat i został jej nadany numer nip.
(spółka wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, krs nr 0000437753, nip: 8222344081, regon: 146371329)
W przypadku konieczności wystawienia faktury vat na firmę prosimy w formularzu koszyka wpisać numer identyfikacyjny nip oraz zaznaczyć stosowną opcję, w przeciwnym wypadku wystawimy fakturę na osobę fizyczną składającą zamówienie.

Zamówienia
Wysyłki towaru dokonujemy tylko po uzyskaniu pozytywnego potwierdzenia. Brak potwierdzenia w ciągu 3 dni od daty wysłania informacji o dostępności zamawianego towaru będziemy traktować jako rezygnację z jego zakupu.
O fakcie realizacji (wysyłki) zamówienia informujemy automatycznie stosownym e-mailem w dniu wysłania paczki wraz z jej numerem.

Warunki dostawy
Jeżeli towar z potwierdzonego zamówienia jest aktualnie dostępny w naszym magazynie zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia przez klienta.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za kosztów dostawy, przed wysyłką, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje gotówką przy odbiorze. Szczegółowe opisy proponowanych form płatności w sekcji 'Sposoby płatności'.

Jeżeli zostało to uzgodnione z kupującym, możliwa jest również wysyłka w innym, ustalonym terminie.
Możliwy jest odbiór osobisty wcześniej zamówionego towaru w naszej siedzibie.

Sposoby dostawy
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych - firm kurierskich. W każdym przypadku istnieje możliwość odbioru osobistego w naszej siedzibie.

 • krajowa przesyłka kurierska - DPD standard (24 do 48 godzin - dni robocze, za dopłatą sobota w wybranych miastach),
 • krajowa przesyłka kurierska gabarytowa - Antalis, Raben (48 do 72 godzin - dni robocze),
 • zagraniczna przesyłka kurierska na terenie EU - DPD, Raben (4 - 6 dni roboczych),
 • na życzenie klienta dowolna firma kurierska, tylko w przypadku wcześniejszej wpłaty na konto całości kwoty zamówienia,
 • odbiór osobisty w naszym sklepie.


Opłaty za przesyłki
wynoszą:

 • za przesyłkę kurierską DPD
  • paczka bez pobrania od 12zł brutto (standardowe wymiary, paczka do 3.0kg), dopłata za pobranie 5zł brutto,
  • paczka bez pobrania 25zł brutto (standardowe wymiary, paczka do 31.5kg), dopłata za pobranie 5zł brutto,
  • paczki gabarytowe - powyżej 31.5 kg to koszt od 40zł brutto.

  Koszty przesyłki podawane są automatycznie podczas składania zamówienia. O dokładnej kwocie opłat, o ile taka jest możliwa do określenia ze względu na gabaryty produktu, klient zostaje powiadomiony podczas ostatniej fazy składania zamówienia.(Art.12 pkt 1, ust.5, Ustawy z 30 maja 2014r.)
  (aby poznać szczegółową wycenę kosztów przesyłki dodaj towary do koszyka lub skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta lub wejdź na stronę 'opłaty za przesyłki')


Warunki dostawy i opłaty obowiązują wyłącznie na przesyłki standardowe i terenie Polski, przesyłki gabarytowe i zagraniczne wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wysyłce zamówień gabarytowych i za granicę, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

Sposoby płatności
proponujemy następujące formy płatności:

 • płatność gotówką kurierowi przy odbiorze - w przypadku wysłania towaru przesyłką kurierska,

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

 • przelew z góry na konto - numer konta zostanie wysłany automatycznie mailem przy wybraniu stosownej opcji płatności lub wystawimy i wyślemy fakturę proforma. (ten sposób obniży koszty przesyłki),

 • kartami karty.gif przez platnosci_logo.jpg obsługa przez PayU S.A. z siedzibą Poznaniu
 • PayPal - obsluga przez S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu
Dostępność towarów
Stany magazynowe i czasy wysyłki towaru podany na stronach produktów jest aktualizowany automatycznie - są informacjami pomocniczymi.

Gwarancje i reklamacje
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Aby złożyć reklamację z tytulu gwarancji lub rękojmi zalecamy wypełnienie formularza on-line poniżej i nadaniu jej numeru 'RK' lub zgłoszeniu jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arb.pl lub pisemnie na adres sklepu.
Numer 'RK' nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Rajdy 4x4 sp. z o.o.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Rajdy 4x4 sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na adres sklepu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.

Rajdy 4x4 sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

> wypełnij formularz reklamacji <Odstąpienie od zamówienia i zwrot

§ 1


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, KONSUMENT ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej.

§ 2


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. zawartych przez podmioty gospodarcze nie będące konsumentami zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego.

§ 3


W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA, zalecamy wypełnienie formularza zwrotu, (przyspieszy to procedurę ale nie jest konieczne) zwracany towar należy odesłać na nasz koszt, najlepiej po wcześniejszym nadaniu numeru ZW zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz "Zwrotu towaru" lub wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na piśmie.
Informacja o zalecanym rodzaju spedytora, zostaną podane podczas nadawania numeru ZW, telefonicznie lub poprzez e-mail.

§ 4


Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie od momentu zgłoszenia zwrotu lub nadania numeru ZW,

§ 5


Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy nie później niż w ciągu 14 dni, w sposób wskazany przez klienta. Koszt dostawy i zwrotu towaru również podlega zwrotowi. W przypadku przedpłat, kwota zwracana zostanie powiększona o odsetki ustawowe.

§ 5

Prawo zwrotu towaru stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o świadczenie usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt I Regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Rajdy 4x4 sp. z o.o.
ul. Gosciniec 57
05-077 Warszawa-Wesoła
sklep@rajdy4x4.pl


Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
................................................................................., 
numer oferty......................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., 
data odbioru .....................................................................


Imię i nazwisko...................................................................
Adres.............................................................................
Data..............................................................................
Polityka prywatności
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji i poprawnej obsługi zamówień jak również do ewentualnych rabatów przy kolejnych zamówieniach. Dane te nie będą udostępniane innym firmom i osobom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do poprawnej realizacji zamówienia.
Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Oferta
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych arb.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana wraz z przesyłką (pod listem przewozowym) lub drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraźnie zaznaczy taką opcję.

Wszystkie produkty dostępne w arb.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią odzwierciedlenia naszych aktualnych stanów magazynowych.

Niektóre oferowane produkty przeznaczone są do użytku w pojazdach sportowych, specjalnych, wojskowych, wyłącznie w terenie lub w sporcie samochodowym, mogą nie posiadać homologacji lub dopuszczenia do ruchu drogowego i nie mogą być użytkowane w pojazdach ruchu drogowym.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt.

Znaki towarowe
wszelkie znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu, należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celu jednoznaczej identyfikacji produktów lub w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rajdy 4x4 sp. z o.o. w ramach arb.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie arb.pl funkcjonującym pod adresem internetowym arb.pl.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021.

Montaż zakupionych części
Oferujemy profesjonalny montaż w naszym serwisie 4x4 zakupionych u nas akcesoriów i wyposażenia: zderzaków, osłon, bagażników, sprzęgiełek, wyciągarek, snorkeli, sprężyn, amortyzatorów oraz innego wyposażenia.


Kontakt
Jeżeli nie znalazłeś interesującego cię produktu lub masz wątpliwości czy może chcesz zadać nam dodatkowe pytania, prosimy o kontakt e-mailem lub telefonicznie.

e-mail: sklep@arb.pl

Rajdy 4x4 Sp. z o.o.

Pracujemy:
pon. - pt. w godz. 900-1700,
Warszawa - Wesoła, 05-077 ul. Gościniec 57

tel.: 22-517-64-40, 22-517-64-50, 605-196-200,


Operatorem sklepu arb.pl jest firma Rajdy 4x4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Wesołej, 05-077, ul.Gościniec 57 wpisana do rejestru w sądzie rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, krs 0000437753, nip: 8222344081, kapitał zakładowy: 1.211.000 zł

Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO: 013486/2011

Śledź nas na Facebooku